nebojte se revizí je to snadné

tel: +420 776 662 288  *mailto: nvex@cbox.cz 

Odkaz na objednávku revize: https://www.teplo-kotle.com/es-cart/

Povinné revize - kontroly kotlů

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně zpúsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20000 Kč.

POSKYTUJEME revize spalovacích stacionárních zdrojů poskytujeme kontroly na kotle do 300kW značek OPOP,BUDERUS,DAKON,-KOVARSON ,VERNER, PONAS,FEROLI a dalších kotlů u kterých je výrobce  neznámý, SAMOVÝROBA nebo je ze zahraničí a nemá v České republice oficiální zastoupení - týká se to především polských kotlů a lokálních topidel s výměníkem (krbová vložka s výměníkem).

domluvte se sousedem či sousedy povinnou revizi i jejich kotlů a dopravu máte všichni zdarma!

Revizi kotle můžete objednat telefonicky na čísle+420 77 666 22 88 nebo emailem na nvex@cbox.cz.

informace

Odkaz na objednávku revize:   https://www.teplo-kotle.com/es-cart/